20 april 2011

Today the world is watching you

Het boek Today the world is watching you is een boek dat volgens mij is geschreven voor de Amerikaanse middelbare scholier. Het onderwerp is 'The Little Rock Nine', een groep van negen donkere leerlingen die in 1958 les mag krijgen op een 'witte' high school. De eerste poging tot integratie, die met ongelofelijk veel moeite eigenlijk niet lukt.

Aangezien op de middelbare school geschiedenis me gestolen kon worden en hoewel de VS voor aardrijkskunde een eindexamenonderwerp was, weet ik over de integratie van blank en zwart in de VS bitter weinig. Ja, Rosa Parks en de bus en 'I have a dream' van Martin Luther King. En dan houdt het wel op.

Vandaar dat het niveau van dit boek goed aansloot bij wat ik wist en heb ik er in ieder geval iets van geleerd. En ben ik er eens echt van geschrokken hoe laat die integratie op gang kwam. Vroeger realiseerde ik me niet zo hoe kort dat eigenlijk nog maar geleden is. En een boek als 'The color purple' krijgt hierdoor voor mij ook wat meer context.

Een boek dat ik met interesse las.

Geen opmerkingen: