25 april 2014

Waterwolven

Nederland en het water, het is altijd een strijd geweest en het zal altijd een gevecht blijven. Zoveel is me wel duidelijk na het leven van Waterwolven, geschreven door Cordula Rooijendijk. Dit boek beschrijft de geschiedenis van Nederland aan de hand van de waterwerken. Een mooie manier om door de tijd te gaan, want het water heeft ons altijd in de greep gehad. En goed om me weer eens bewust te worden hoeveel werk er is verzet om Nederland in z'n huidige vorm (letterlijk) te krijgen. En ook om me te realiseren hoe gevaarlijk het water nog steeds is.

Dit boek begint in de tweede helft van de Middeleeuwen. In de 13e eeuw zijn het met name de monniken die ervoor zorgen dat het Zeeuwse land droog blijft. Door hun harde werken en goede moraal krijgen ze veel voor elkaar. Aan de andere kant zijn er ook de boeren in Friesland, waar niet voor dijken en polderen gekozen wordt, maar voor het bouwen van terpen.

Naast het vechten tegen het water, komen er in de 17e eeuw ook steeds meer wensen om land bij te winnen (en daarmee ook ander land tegen water te beschermen). Met na in Noord-Holland, waar zo de Schermer, de Beemster en de Wieringermeerpolder ontstaan. En men wil ook dat Haarlemmmermeer wel droog leggen. Maar is dat niet veel te veel gevraagd? Hoeveel molens zijn daar wel niet voor nodig? En het duurt een paar eeuwen, maar dan wordt het meer toch echt te wild en gevaarlijk. Er komen plannen en rond 1850 wordt begonnen met het droogmalen van het Haarlemmermeer. Niet met molens, maar met slechts drie enorme gemalen: Cruquius, Leeghwater en Lynden, waarvan de eerste nog steeds te bezoek is (erg de moeite waard, super indrukwekkend).

Naast de zee zijn ook de rivieren gevaarlijk. Er moet worden uitgebaggerd, vooral aan het einde van de Merwede. Het is dan ook geen wonder dat de huidige grote baggeraars hun wortels hebben in Sliedrecht.

En dan is er natuurlijk Zeeland. Plannen voor de deltawerken waren er al een poos, maar pas na de watersnood in 1953 werden ze in uitvoering gebracht. Tsja, zo gaat dat, eerst moet het gevaar groot genoeg zijn. En zo eindigt het boek ook: het gaat lang niet overal goed met de Nederlandse zeewering. Maar is er eerst een ramp nodig voordat er wordt ingegrepen?

Bovenstaande is slechts een korte samenvatting van dit boek. De Afsluitdijk en het inpolderen van delen van de heb ik nog niet eens genoemd. En verder staat dit boek boordevol staat met prachtige anekdotes. Juist die verhalen zorgen ervoor dat dit boek zo geweldig leesbaar is. Een absolute aanrader.

Dit is het 8e boek dat ik las voor Ik lees Nederlands!

Geen opmerkingen: