10 mei 2012

Tampasta en nazi goreng

Het boek Tampasta en nazi goreng van Sander Ruijsbroek gaat in op hinderlijke taalfouten die in officiële document helaas vaak voorkomen. Hoewel ik hier in m'n werk ook regelmatig tegenaan loop en het vaak onbegrijpelijk vind hoe mensen die zulke grove taalfouten maken het zover hebben kunnen schoppen, vond ik dit boekje toch een beetje aanmatigend.

Wellicht dat dit is omdat me onduidelijk is wie de doelgroep eigenlijk is. Als het gaat om de mensen die die fouten maken, dan verwacht ik niet die dit gaan lezen. Vaak zullen ze het namelijk toch niet doorhebben of het zal ze niet interesseren. Als het is voor mensen die zich er ook aan ergeren, dan zijn al die schrijftips niet nodig.

Hoewel ik geen taalfouten heb gevonden, vond ik de schrijfstijl erg tegenvallen. Veel te veel herhalingen, het meer dan de helft korter gekund. Misschien een gevolg van het feit dat het boek via TenPages tot stand is gekomen, een initiatief dat je sponsors laat zoeken voor je boek, waarna je het kunt uitgeven. Dit boek had echter wel een eindredacteur kunnen gebruiken. Wel weer bemoedigend dat er genoeg mensen zijn die in een dergelijk boek investeren en correct taalgebruik dus waarschijnlijk ook belangrijk vinden.

Geen opmerkingen: